←Back

Two Textile Designs for sneeuw

Two textile designs in two colourways each for the Japanese brand sneeuw.

Textile Pattern Design: Miki Kadokura, T. S. Wendelstein (The Simple Society)
Fashion: Seiko Yukihara (sneeuw)
Photos: Nozomi Kato
Model: Shen Tanaka (Eva Management), Yoshiaki Takahashi (Be Natural)