←Back

REALITY STUDIO Summer 2015 Print

Pattern print design for the Summer 2015 collection of Reality Studio.

AD: Miki Kadokura + T. S. Wendelstein
D: Miki Kadokura
Polaroids: Rita Lino