←Back

Masako Kakizaki “Aononymous – Snow”

Photo book “Aononymous – Snow” for a Japanese photographer Masako Kakizaki.
kakizaki-photo.com

AD+D: Tilmann Steffen Wendelstein, Miki Kadokura D: Miki Kadokura Title: Tilmann Steffen Wendelstein CL: Masako Kakizaki